Masseter botoks

Masseter botoks

Masseter botoks
Masseter kasının güçlenerek kalınlaşması nedeniyle oluşan keskin çene görüntüsünün yumuşatılması, yüzün alt kısmının ince ve güzel görünümlü bir yapıya kavuşturulması, diş gıcırdatma ve diş sıkma problemlerine çözüm sağlanması için, masseter kasına botoks enjekte edilmesine Masseter Botoksu denir. Yüzün her iki tarafında çiğneme hareketinin doğru bir şekilde yapılmasını sağlayan dörder adet çiğneme kası bulunmaktadır. Bu kaslardan Masseter kası, alt çene kemiği (mandibula) ve üst çene kemiği (maksilla) dış tarafında yanak iç kısmında bulunan, dört köşeli, güçlü bir çiğneme kasıdır. Görevi; alt çeneyi yukarı kaldırarak ağzın kapanmasını sağlamaktır.
Botoks uygulamaları, hamile ve emziren kadınlar dışında, sağlıklı tüm erişkin bireylere uygulanabilmektedir.
Masseter botoksunu; masseter kasının kalınlaşması ve büyümesi nedeniyle, diş gıcırdatma, diş sıkma gibi sağlık sorunları olan ya da keskin ve geniş bir çene hattına sahip olup estetik olarak yüzün alt kısmının ince ve güzel görünümlü bir yapıya kavuşturulmasını isteyen, sağlıklı kişiler tarafından yaptırılabilir.